"Naar de gronden zonder naam en getal 

daalde de wind vanaf andere gebieden,

bracht de regen hemelse draden,

en de god van de verzadigde altaren

schonk de bloemen en de levens terug.

In de vruchtbaarheid groeide de tijd."

Pablo Neruda

Canto General

Michiel van de Kasteelen