top of page

Internationaal Recht - Wereld - VN - Europa

2023

2022

2021

2018

Schermafdruk 2022-09-19 14.05.09.png

Alle mensenrechten zijn het verdedigen waard

19-09-22 | Blog website WFBN

Het advies ‘Mensenrechten: kernbelang in een geopolitiek krachtenveld’ is een belangrijk stuk, al was het maar als een soort van reminder. Een niet al te lange analyse leidt tot tien aanbevelingen. De eerste daarvan is: Verdedig onverkort het behoud van rechtsstaat, democratie en mensenrechten. Simpel en helder.

Slot Loevestein.jpg

Hugo de Groot, Loevestein en de VN

06-01-21 | Blog website WFBN

Slot Loevestein was het decor van de opening van de VN75-week. Een goed moment om terug te keren naar de ‘roots’ van het Internationaal Recht: Hugo de Groot, schrijver van een aantal belangrijke documenten, waaraan nog steeds grote waarde wordt toegekend, en die tot op vandaag onderwerp zijn van fors debat.

SDGs.png

Lokale uitdagingen bij SDG 12

10-12-18 | Column website Progressief Westerveld

De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties bevordert de doelstellingen van de VN, waaronder ook de SDGs. Elke maand licht een bestuurslid een van de doelen uit. Deze maand: een blog van Michiel van de Kasteelen over duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12) en hoe die zich uiten in ‘zijn’ gemeente Westerveld.

2014

SDG Bijeenkomst.webp

Global Goals (SDG's) centraal stellen

08-10-18 | Column website Progressief Westerveld

In september 2000 ondertekenden 189 wereldleiders in Rio de Janeiro de United Nations Millenium Declaration, waarin 8 concrete doelstellingen waren opgenomen, die voor 2015 bereikt dienden te zijn. Je zou kunnen denken: weer een papieren verklaring, waar niets van terecht komt. Maar dat is in dit geval een groot misverstand.

united-nations-headquarter.jpg

Toekomst van de Verenigde Naties

Debat GroenLinks - deel 3

In de voorgaande twee delen van dit drieluik hebben we gezien dat de Verenigde Naties in twee opzichten niet zijn toegerust voor de handhaving van vrede en veiligheid, terwijl dit toch de hoofdtaak is van de organisatie....

Maar de vraag ‘wie zijn de Verenigde Naties?’ is uiteindelijk alleen maar te beantwoorden met ‘dat zijn we zelf’.

Peacekeeping.jpg

VN Mandaat en staatssoevereiniteit

Debat GroenLinks - deel 2

Sinds 1945 zijn niet alleen de machtsverhoudingen in de wereld veranderd, ook de aard van conflicten is niet meer hetzelfde. Het Handvest van de VN is geschreven met het oog op gewapende conflicten tussen staten: een land valt een ander land aan of binnen, waarbij (soms met enige goede wil) een ‘agressor’ is aan te wijzen, en een ‘slachtoffer’. In de laatste decennia is dat soort conflicten echter schaars.

Veiligheidsraad.jpg

VN Mandaat in rechtsfilosofisch perspectief

Debat GroenLinks - deel 1

Het al dan niet ‘vereist’ zijn van een VN-mandaat voor militair ingrijpen is een vaak terugkerend discussiepunt, ook bij GroenLinks. Dit artikel geeft achtergrond en kader bij die discussie. Mijn conclusie is, dat het vasthouden aan een VN-mandaat in een puur formele betekenis (als een mandaat van de Veiligheidsraad onder het VN Handvest) niet houdbaar is, en ook niet wenselijk.

Michiel van de Kasteelen

bottom of page