top of page
PW_logo_smal.jpg
GroenLinks logo (2).png

Nederland - Drenthe - Westerveld | 2022

2022

Nederlandse vlag.jpg

De Nederlandse vlag

19-07-22 | 

In mijn kindertijd in het dorp Lunteren op de Veluwe hingen mijn vader en moeder de vlag uit aan de gevel naast de voordeur. Zij deden dat – in de vroege ochtend – op Koninginnedag en op 5 mei en halfstok op 4 mei. En voor het donker werd, haalden ze de vlag weer binnen. De vlag werd – netjes opgevouwen – bewaard in een doos in de kast. Het was voor mij als klein jochie pure magie.

Rechterlijke macht2.png

De wet weegt ook maar wat mee...

29-07-22 | 

Natuurlijk is de overheid – en dus ook de burgemeester – er voor het algemeen belang. En dat dat betekent dat alle (deel-)belangen meewegen bij besluitvorming, is evident. Daar is de overheid, de politiek, voor ingericht: deelbelan-gen op een goede manier afwegen en dan tot een afgewo-gen besluit komen. Maar dat de wet en de regels ook alleen maar ‘meewegen’ in de besluitvorming is natuurlijk een vreemde uitspraak.

amelandboeren1_1b860f54fd994f31ece25533f6e1c357_2000 (2).jpg

Rechtsstaat: fundament onder samenleving

05-07-22 | 

Het betekent op Westerveldse schaal dus ook, dat je niet een natuurgebied intrekt met zwaar materieel, en ook dat je niet een dorpsfeest opleukt met een praalwagen waarop je een persoon, die gebruik maakt van zijn recht om zaken bij de rechter aan te kaarten, met naam en toenaam noemt. 

(Deel inbreng 1e termijn Voorjaarsnota)

Michiel van de Kasteelen

bottom of page