top of page

Nederland - Drenthe - Westerveld | 2022 - 2023

2023

Lanbouw2.jpg

Boeren serieus nemen....

03-08-23 | 

 

We moeten boeren serieus nemen, zeg je, Thomas. De vraag is: welke boeren precies? Die boeren, die zich verbonden weten met natuur, gezondheid en met de echte oplossing van het wereldvoedselvraagstuk? Ja, dan ben ik het volmondig met je eens. De BBB heeft nog niet laten zien, dat ze daarbij willen horen. Het boerengeluid, zoals dat hier in Drenthe het luidst klinkt, is dat van: doorgaan op de oude voet. Met alle consequenties van dien.

Horizon3.png

Geen stippen meer op de horizon | Eerste termijn Kadernota

04-07-23 | 

 

Laatst fietste ik richting de horizon, en ik deed een grote ontdekking. Je beweegt je weliswaar naar de horizon toe, maar die komt nooit dichterbij. De horizon beweegt mee en blijft steeds op dezelfde afstand. Het is in de politiek inmiddels gebruikelijk om ‘stippen te zetten op de horizon’. Ik stel voor daar mee op te houden. Die horizon is vergeven van de stippen; je kunt hem nauwelijks meer zien….

 

Ik zou het vandaag willen hebben over het hier en het nu.

2023-06-16 Rechtspraak.png

Een aanval op de rechter is een aanval op de rechtsstaat

16-06-23 | 

Waar aanvallen op de rechter en op de rechterlijke macht toe leiden, leert ons de situatie in Polen. Daar is een partij aan de macht, die de onafhankelijke rechter volkomen ondermijnt. Laten we allemaal – politiek, pers, maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers en wie dan ook – voorkomen dat we afglijden naar Poolse toestanden. De onafhankelijke rechter is een onmisbaar onderdeel van onze rechtsstaat.

2022

Nederlandse vlag.jpg

De Nederlandse vlag

19-07-22 | 

In mijn kindertijd in het dorp Lunteren op de Veluwe hingen mijn vader en moeder de vlag uit aan de gevel naast de voordeur. Zij deden dat – in de vroege ochtend – op Koninginnedag en op 5 mei en halfstok op 4 mei. En voor het donker werd, haalden ze de vlag weer binnen. De vlag werd – netjes opgevouwen – bewaard in een doos in de kast. Het was voor mij als klein jochie pure magie.

Rechterlijke macht2.png

De wet weegt ook maar wat mee...

29-07-22 | 

Natuurlijk is de overheid – en dus ook de burgemeester – er voor het algemeen belang. En dat dat betekent dat alle (deel-)belangen meewegen bij besluitvorming, is evident. Daar is de overheid, de politiek, voor ingericht: deelbelan-gen op een goede manier afwegen en dan tot een afgewo-gen besluit komen. Maar dat de wet en de regels ook alleen maar ‘meewegen’ in de besluitvorming is natuurlijk een vreemde uitspraak.

amelandboeren1_1b860f54fd994f31ece25533f6e1c357_2000 (2).jpg

Rechtsstaat: fundament onder samenleving

05-07-22 | 

Het betekent op Westerveldse schaal dus ook, dat je niet een natuurgebied intrekt met zwaar materieel, en ook dat je niet een dorpsfeest opleukt met een praalwagen waarop je een persoon, die gebruik maakt van zijn recht om zaken bij de rechter aan te kaarten, met naam en toenaam noemt. 

(Deel inbreng 1e termijn Voorjaarsnota)

Michiel van de Kasteelen

bottom of page