top of page
PW_logo_smal.jpg
GroenLinks logo (2).png

Nederland - Drenthe - Westerveld | 2020-2021

2021

Bewonersavond lelieteelt.png

Hoe nu verder met die dialoog?

11-10-21 | Column website Progressief Westerveld

Er is veel te doen over het begrip ‘dialoog’, zeker als het – zoals hier in Westerveld – gaat over een politiek gevoelig onderwerp als het gebruik van chemische bestrijdings-middelen in de intensieve landbouw. Dat begrip ‘dialoog’ wil ik nader onder de loep nemen.

drentse essen.jpg

Westerveld rijk aan natuur van wereldklasse

29-09-21 | Verslag dialoogsessie website PW

Het was hoog tijd dat we in de gemeenteraad van Wester-veld een goed gesprek hadden over 'de natuur', want bij gebrek aan communicatie groeien de misverstanden. En dat terwijl Westerveld zo ongelofelijk rijk is aan natuur en prachtig verbindend landschap. 

Brexit.png

"Eigen kracht", de Brexit en de verkiezingen

14-03-21 | Column website Progressief Westerveld

‘Eigen kracht’ was de titel van het document dat het bestuur van D66 ter voorbereiding op het besluit tot uittreden aan haar eigen ledenvergadering had voorgelegd. En eerlijk gezegd had ik wel opgekeken van die titel, want hij deed me sterk denken aan de Brexit.

Duurzame Landbouw.jpg

De aarde is niet onuitputtelijk

07-07-21 | Eerste termijn bij Voorjaarsnota 

‘De aarde, waarop wij leven, is niet onuitputtelijk. Integen-deel. Als wij op de ingeslagen weg verder gaan, zal hij on-bewoonbaar worden. Dat is geen pessimistisch doemscena-rio; dat is de simpele realiteit. Merkwaardig dat een derge-lijke uitspraak geen gevoel van urgentie te weeg brengt.'

2020

Kunstwerk gemeentehuis-westerveld (2).jpg

Naar burgerberaden en burgerbegrotingen

10-11-20 | Inbreng eerste termijn Begroting 2021

Zogenaamde participatie werkt averechts als aan inwoners niet vooraf duidelijk is, waarop zij invloed hebben en hoever die reikt. Daarom de oproep om te experimenteren met nieuwe vormen van inwonersparticipatie, zoals burgerberaden en burgerbegrotingen.

Optimisme.png

Optimisme 2.0.: hoop als opdracht

30-06-20 | Eerste termijn Voorjaarsnota 2020

De beschaving gaat uit van de mogelijkheid, dat we dit leven dragelijker kunnen maken voor elkaar, liefdevoller, vreugdevoller, compassievoller, minder wreed, minder on-rechtvaardig, minder oorlogszuchtig, dat is de hoop die we hebben. Het gegeven dat we er altijd voor kunnen blijven opkomen, zonder enige garantie, maar vol goed moed.”

Michiel van de Kasteelen

bottom of page