top of page
PW_logo_smal.jpg
GroenLinks logo (2).png

Nederland - Drenthe - Westerveld | 2018-2019

2019

raadzaal-westerveld_edited.jpg

"De Politiek": over erbij horen

16-10-19 | Column website Progressief Westerveld

Er zijn twee beroepsgroepen in de samenleving, die niet zo makkelijk op populariteit kunnen rekenen: juristen en politici. Het eerste was ik al, het tweede ben ik inmiddels ook…. En beide ben ik met overtuiging en met idealisme. Ik geloof in de rechtsstaat, en in de democratie....

The Children.jpg

Verantwoordelijkheid nemen

12-11-19 | Eerste termijn debat Begroting 2020

Ik was laatst in de Schouwburg van Groningen bij het toneelstuk ‘The children’. Dat stuk gaat over ‘verantwoor-delijkheid’: eerst het aanvaarden, en dan het nemen van verantwoordelijkheid, individueel, collectief: als mens, als generatie, als onderdeel van een samenleving. 

klokkenluider-1-1000x675.jpg

Hulde aan de klokkenluiders

15-03-19 | Column website Progressief Westerveld

‘Het zijn van ‘klokkenluider’ is geen feest; dat is algemeen bekend. Bijna alle bedrijven, instellingen, organisaties en samenlevingen hebben een grondige hekel aan klokken-luiders. Zij verstoren de status quo, waar iedereen nu juist zo blij mee was.

2018

SDGs.png

Lokale uitdagingen bij SDG 12

10-12-18 | Column website Progressief Westerveld

De Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties bevordert de doelstellingen van de VN, waaronder ook de SDGs. Elke maand licht een bestuurslid een van de doelen uit. Deze maand: een blog van Michiel van de Kasteelen over duurzame consumptie- en productiepatronen (SDG 12) en hoe die zich uiten in ‘zijn’ gemeente Westerveld.

SDG Bijeenkomst.webp

Global Goals (SDG's) centraal stellen

08-10-18 | Column website Progressief Westerveld

In september 2000 ondertekenden 189 wereldleiders in Rio de Janeiro de United Nations Millenium Declaration, waarin 8 concrete doelstellingen waren opgenomen, die voor 2015 bereikt dienden te zijn. Je zou kunnen denken: weer een papieren verklaring, waar niets van terecht komt. Maar dat is in dit geval een groot misverstand.

Grondwet.jpg

Trouw aan de Grondwet

02-04-18 | Column website Progressief Westerveld

Deze week hebben alle gekozen raadsleden in Westerveld en in heel Nederland de eed of de gelofte afgelegd. Daarbij hebben zij verklaard: “Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet…”. Noem mij ouderwets, maar voor mij was dat een plechtig moment. Want voor mij is de Grondwet de essentie van wat ons in Nederland verbindt.

Busstation_Hoogeveen.jpg

Van A naar B...eter Vervoer

03-02-18 | Column website Progressief Westerveld

Vervoer lijkt op het eerste gezicht ‘technisch’, maar het raakt aan een groot aantal maatschappelijke vraagstukken, zoals milieu en energie, zorg en sociale cohesie, participatie en mobiliteit. En het raakt tegelijkertijd aan fundamentele discussies, zoals collectiviteit vs individualisme, overheid vs particulier initiatief, bezit vs gebruik.

Michiel van de Kasteelen

bottom of page