Lheebroek - De Mussels

Onder het stroomgebied van de Beiler Stroom, de weg naar Beilen, open agrarisch gebied.
Michiel van de Kasteelen