top of page

Boeren serieus nemen....Om te beginnen: ik mag heel graag zaken lezen, die mij een ander perspectief geven op een vraagstuk dan waaraan ik gewend ben. Dat is (vaak) het mooie van De Correspondent: net een andere invalshoek, een waardevolle nuance. Maar dit stuk, Thomas, slaat de plank op een aantal fronten volledig mis.

Onder het kopje "De les van de BBB" begin je met de stelling dat "in de wereld van de BBB de veeteelt de basis vormt van de Nederlandse cultuur". Vervolgens verander je die stelling in de stelling dat "boeren de basis zijn". Om meteen daarna de stelling nog een draai te geven: "we kunnen niet zonder landbouw". In de rest van het stuk maak je een absolute karikatuur van de opstelling van "progressief Nederland".

Met veeteelt ga je het wereldvoedselvraagstuk niet oplossen. En al helemaal niet met de teelt van siergewassen, die hier in Drenthe hand over hand toeneemt, waarbij kostbare en prachtige landbouwgrond opgeofferd wordt aan het snelle verdienmodel van de lelies, pioenrozen en gladiolen, die bij de export veel opleveren, maar hier de grond uitputten, de omliggende natuur belasten, en de gezondheid van omwonenden op het spel zetten.

Volgens mij wordt het progressieve Nederland, zoals ik dat ken, niet moe om aan te geven dat niet de boeren (in algemene zin) het probleem zijn. En ook ik - in mijn bijdragen aan de lokale politiek - laat nooit na om daarmee te beginnen. Boeren zijn niet het probleem, maar de ultieme oplossing. De voorstellen, zoals Caring Farmers die doen vormen een heel goede basis voor een nieuw landbouwbeleid. Voorstellen, waarin boeren en hun verdienmodel centraal staan.

We moeten boeren serieus nemen, zeg je, Thomas. De vraag is: welke boeren precies? Die boeren, die zich verbonden weten met natuur, gezondheid en met de echte oplossing van het wereldvoedselvraagstuk? Ja, dan ben ik het volmondig met je eens. De BBB heeft nog niet laten zien, dat ze daarbij willen horen. Het boerengeluid, zoals dat hier in Drenthe het luidst klinkt, is dat van: doorgaan op de oude voet. Met alle consequenties van dien.

Comments


Michiel van de Kasteelen

bottom of page