top of page

Sustainable Development Goals centraal stellen

8 oktober 2018 | Column voor de website van Progressief Westerveld

In september van het jaar 2000 ondertekenden 189 wereldleiders in Rio de Janeiro de United Nations Millenium Declaration, waarin 8 concrete doelstellingen waren opgenomen, die voor 2015 bereikt dienden te zijn. Je zou kunnen denken: weer een papieren verklaring, waar niets van terecht komt. Maar dat is in dit geval een groot misverstand. Van 2000 tot 2015 is hard gewerkt aan het bereiken van deze doelstellingen, en dat is verbazingwekkend goed gelukt! De doelen concentreerden zich sterk op de ontwikkelingslanden: action by the South, financed by the North. En inderdaad op vele Milleniumdoelen is grote vooruitgang geboekt, stelt ook dit artikel op De Correspondent.

Vanaf 2012 werd in VN-verband gewerkt aan de follow up op de Milleniumdoelen; en in augustus 2015 stelden 193 wereldleiders de Duurzame Ontwikkelingsdoelen vast (Sustainable Development Goals, SDG's). Het zijn 17 doelen, op meer terreinen dan de Milleniumdoelen, gericht op alle landen in de wereld. Ze gaan niet alleen over ontwikkeling, maar ook over duurzaamheid. En ze zijn ambitieuzer; ze gaan door waar de Milleniumdoelen ophielden. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. Ze hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat. In 2000, bij de start van de millenniumdoelen, had niemand het daarover. Op de website van SDG Nederland staan alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen op een rij.

En ook voor de SDG's geldt: het is veel meer geworden dan een papieren exercitie, en ook veel meer dan een set afspraken tussen regeringen. Rondom de SDG's is een wereldwijde beweging ontstaan van mensen, groepen, organisaties en bedrijven, die zich voor de realisatie van een of van enkele van de doelen willen inzetten. Het is de plek waar het niveau van mondiale afspraken gekoppeld wordt aan het niveau van lokale actie.

Ruim anderhalve week geleden was ik in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam op een SDG Action Day: een ongelofelijk inspirerende dag met enkele honderden Nederlandse vertegenwoordigers van die wereldwijde beweging. Energie, inspiratie en enthousiasme in een gevarieerd programma met workshops, plenaire sessies en pitches. Ondernemers, studenten, beleidsmakers, NGO-ers en start-ups kwamen de hele dag samen om na te denken over die ene, grote vraag: Hoe brengen we die grote abstracte werelddoelen dichterbij de praktijk van alledag?

Ook (inmiddels al veel) gemeenten nemen de SDG's als 'kapstok' voor hun beleid. VNG International heeft een campagne gestart onder de titel 'Gemeenten4Global Goals'. Sommige gemeenten verbinden systematisch SDG's aan het beleid. In Oss bijvoorbeeld is elk beleidsdocument voorzien van een paragraaf aan welk van de 17 SDG's het voorgenomen beleid moet bijdragen. De gemeente Rheden heeft ervoor gekozen om (de doorontwikkeling van) de gemeentelijke organisatie te baseren op de de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. En dichterbij huis, in de Gemeente Aa en Hunze, is een Platform Global Goals Aa en Hunze opgericht.

Aan het eind van de SDG Action Day was er een livestream-verbinding met Minister Sigrid Kaag in New York. “De ‘ontwikkelingslanden’ kennen het belang van de doelen heel goed, maar nu dringt ook in het westen langzamerhand het nut van de SDGs door en het feit dat de doelen ook een verdienmodel zijn.”.

Het slotwoord van de dag kwam van Prinses Laurentien. In een innemende speech riep ze op de SDGs niet alleen te erkennen, maar juist ook te leven: living the SDGs. De SDGs gaan ook over ons, was de teneur van haar verhaal. De SDGs mogen dan nog wel in een bubbel zitten, zoals Nederlands SDG-coördinator Hugo von Meijenfeldt aan het begin van de actiedag schetste over de geringe bekendheid van de SDGs, het goede nieuws is dat deze bubbel steeds groter

wordt.

Wat mij betreft neemt Progressief Westerveld het initiatief om ook onze gemeente deel te laten uitmaken van deze groeiende bubbel....


Michiel van de Kasteelen

bottom of page