top of page

Langs de grenzen van Drenthe - 4 Bargerveen


Deze vierde etappe voert door een heel bijzonder natuurgebied: het Bargerveen. Ooit was dit gebied onderdeel van het enorme Boertangermoeras. Deze hoek in het Zuidoosten van Drenthe is het enige deel van dat moeras, dat niet is afgegraven. Daarmee is het een uniek natuurgebied geworden. De grond veert. De stilte is groots. Een deel van het pad is de feitelijke grens met Duitsland: paaltjes met de beide vlaggen. En dan zijn er de vogels: gigantische groepen, die stil op het water dobberen en dan - om redenen die alleen zij begrijpen - massaal opvliegen en in collectieve bewegingen door de lucht golven. De etappe eindigt - wat meer prozaïsch - bij de grensovergang op de weg naar Twist.

This fourth track takes me through a very special nature-reserve: the Bargerveen. Once this area was part of the enormous Boertangermarsh. This corner in Southeast Drenthe is the only part of the marsh, which was not excavated. That made it into a unique nature-reserve. De soil reverberates. The silence is grandiose. A part of the path is the actual border with Germany: poles with both flags on top. And then there are the birds: gigantic groups floating silently on the water and then - for reasons only they themselves understand - take wing and in collective movements gulf through the air. The track ends - rather prosaicly - at the border-crossing on the road to Twist.


Michiel van de Kasteelen

bottom of page