top of page

Langs de grenzen van Drenthe - 3 Barger Compascuum - Zwartemeer


Wandeling langs de grenzen van Drenthe - etappe 3. Ik verlaat Barger Compas (dat weer zijn normale zelf was geworden na de festiviteiten), en neem de Limietweg (wederom parallel aan de Duitse grens), passeer een cafe (dat zeker meer dan half weg is) en een visser (het bord zegt: 'Als ze me missen, ben ik aan het vissen'). Het is altijd behulpzaam, als de autoriteiten duidelijk maken waar het 'smokkelpad' gevonden kan worden. Dan is er de Autoweg, die plezierig is zolang je erop rijdt, maar een obstakel als je hem wilt oversteken. Aan de andere kant is Zwartemeer, grensplaats, thuisbasis van de 'jeugdkampioenen Darts 2016', van de Motorclub Black Eagles, en van voetbalclub Zwartemeerse Boys. Het eindigt bij de Antonius Kerk aan de rand van het natuurreservaat Bargerveen.

Walk along the borders of Drenthe - track 3. Leaving from Barger Compas (which had returned to its normal self after the festivities), I took the Limietweg (again parallel to the German border), passing a cafe (which is certainly more than half gone) and a fisherman (the sign read "If I am missing, I am probably fishing"). Always helpful when the authorities make it clear where the 'smuggling path' can be found. Then there was the highway, which is pleasant as long as you are on it, but an obstacle if you want to cross it. On the other side Zwartemeer, on the border, home to the 'youth dart champions 2016', Motorclub 'Black Eagle', and Soccer club Zwartemeerse Boys. It ended at the Sint Antonius Church on the edge of the International Nature Reserve Bargerveen.


Michiel van de Kasteelen

bottom of page