Parasite

15-10-2021 | Canvas | Film uit 2019 | Regie Bong Joon Ho / Met Kang-ho Song, Lee Jeong-eun, Sodam Park en Woo-sik Choi

De film beweegt zich langzaam van een prachtige klucht naar een onafwendbare rampzaligheid. Of nee, de rampzaligheid is al de hele tijd latent aanwezig en beweegt zich van de achtergrond naar de voorgrond.


Een gezin uit de sloppenwijk van Seoul, armoede, smerigheid, en vooral 'geen bereik', baant zich een weg naar een andere status, een ander soort leven, ingenieus intelligent, maar ook steeds langs de rand van de afgrond. De vier gezinsleden brengen daarbij elk hun eigen 'vaardigheden' in.


Daartegenover staat het andere gezin, ook van vier, aan de andere kant van het sociale spectrum, in een huis dat op zich al een film waard is. Zij aanvaarden het leven dat ze lijden als een vanzelfsprekendheid.


De twee werelden raken in elkaar verward, en de chaos die daaruit voortkomt, is van een grote absurditeit.

Tegelijkertijd is die sociale kloof, die tussen beide werelden bestaat, natuurlijk ook een absurditeit.Michiel van de Kasteelen