Peredvizhniki in Drents Museum


Abram Arkhipov / Op de Wolga

11-01-2017 / Drents Museum - Assen / Peredvizhniki

"Peredvizhniki", zwervers waren het. Ze gingen het land in en schilderden wat ze zagen. Of het de elite nu beviel of niet. Ze schilderden het leven van alledag, de ellende, het onrecht. En ook de natuur, de landschappen, ze werden ontdaan van alles wat het onecht maakte. Ze schilderden het and, de mensen en hun verhalen en geschiedenis. En daarmee werden ze grondleggers van de identiteit van een volk.

Boven: Abram Arkhipov "Op de Wolga"

In de galerij linksboven: Ilja repin "De Wolgaslepers"; rechtsboven: Ivan Yendogurov "Begin van de Lente"; linksonder: Ivan Shishkin "Naaldbos" en rechtsonder: Nikolay Kasatkin "Wees geworden"

Onder: Ivan Kramskoy "Ontroostbaar verdriet"


Michiel van de Kasteelen